ข้อมูลไอเท็มดรอปประจำวัน
2018-03-14 2018-03-15 2018-03-16 2018-03-17 2018-03-18 2018-03-19 2018-03-20
ไอเท็มทั้งหมด ไอเท็มบอส ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ ไอเท็มฟื้นฟู อาวุธ เครื่องป้องกัน เครื่องประดับ ไอเท็มขายดี บ่อตกปลา
ลำดับ ชื่อไอเท็ม จำนวน ราคา/ชิ้น รวม
จำนวนไอเท็มทั้งหมด 290 รายการ | รวมราคาขายไอเท็มทั้งหมด 34,250,300 โกลด์ (34.25M)
1 ดาบบรอนซ์ 2 200 400
(400)
2 เรเพียร์ 2 1,200 2,400
(2,400)
3 ดาบบาสตาร์ด 1 1,370 1,370
(1,370)
4 ดามัสคัส 1 1,530 1,530
(1,530)
5 คาทานา 28 1,700 47,600
(47,600)
6 ดาบมิธริล 4 1,870 7,480
(7,480)
7 บลัดบรีซ 12 2,200 26,400
(26,400)
8 ดาบเทมเพลอร์ 4 2,700 10,800
(10,800)
9 ดาบนายพล 22 2,870 63,140
(63,140)
10 เดธเมคเกอร์ 5 3,870 19,350
(19,350)
11 อัซเคลอน 28 4,200 1.18K
(117,600)
12 พราการาฮ์ 206 4,370 9.00K
(900,220)
13 ไนท์รีเด็มพ์ชั่น 50 4,530 2.27K
(226,500)
14 ฟอร์กอทเทนลีเจนด์ 4 4,700 18,800
(18,800)
15 ขวานวิญญาณ 2 200 400
(400)
16 ทาบาร์ 3 1,200 3,600
(3,600)
17 วอร์พีค 1 1,370 1,370
(1,370)
18 แบทเทิลแอกซ์ 1 1,530 1,530
(1,530)
19 ขวานคอมมานโด 29 1,700 49,300
(49,300)
20 ขวานมิธริล 3 1,870 5,610
(5,610)
21 เดอะเบอร์เซิร์ค 16 2,200 35,200
(35,200)
22 แบล๊คฟู๊ตครอส 1 2,700 2,700
(2,700)
23 เอ็มเพอเรอร์เอ็คซ์คิวชั่น 21 2,870 60,270
(60,270)
24 ดราก้อนโบนแอ๊กซ์ 1 3,200 3,200
(3,200)
25 เจโนไซด์ 2 3,870 7,740
(7,740)
26 ไกเดนเบิร์ก 37 4,030 1.49K
(149,110)
27 ดิโมนิครีเวอร์ส 21 4,530 95,130
(95,130)
28 ลีเจนด์แครชเชอร์ 8 4,700 37,600
(37,600)
29 ค้อนศึก 2 1,200 2,400
(2,400)
30 วอร์เมซ 25 1,700 42,500
(42,500)
31 มิธริลแฮมเมอร์ 2 1,870 3,740
(3,740)
32 ไนท์เมส 9 2,200 19,800
(19,800)
33 สตาร์เบอร์สเตอร์ 7 2,700 18,900
(18,900)
34 รีพรีเซนเตอร์ 22 2,870 63,140
(63,140)
35 ดรากอนโบนแฮมเมอร์ 2 3,200 6,400
(6,400)
36 แสงอเวจี 3 3,700 11,100
(11,100)
37 เดอะเวิรล์ด 1 3,870 3,870
(3,870)
38 เบย์ฮารัม 1 4,030 4,030
(4,030)
39 ไคลาบาร์ทัน 125 4,370 5.46K
(546,250)
40 โนเบิลเลสโซล 27 4,530 1.22K
(122,310)
41 แบรนดิช 1 370 370
(370)
42 เฟลมเบอร์จ 1 870 870
(870)
43 แครชเชอร์ 2 1,200 2,400
(2,400)
44 ดาบสงคราม 6 1,370 8,220
(8,220)
45 แคบเบจสแเลชเชอร์ 1 1,530 1,530
(1,530)
46 เดอะบีสต์ 11 2,370 26,070
(26,070)
47 เอมเพอเรเตอร์ซอร์ด 2 2,700 5,400
(5,400)
48 ดาบเยือกแข็ง 17 2,870 48,790
(48,790)
49 ไททันเบลด 8 3,370 26,960
(26,960)
50 ดรากอนสเลเยอร์ 4 3,870 15,480
(15,480)
51 ดาบเกียรติยศ 36 4,530 1.63K
(163,080)
52 เกรททาบาร์ 2 1,200 2,400
(2,400)
53 ลาร์จแบทเทิลแอกซ์ 2 1,370 2,740
(2,740)
54 ขวานซาเวจ 3 1,530 4,590
(4,590)
55 เกรทเบอร์เซอร์ค 1 2,200 2,200
(2,200)
56 สตอร์มอาย 15 2,370 35,550
(35,550)
57 บลัดดี้รีเวนจ์ 1 2,700 2,700
(2,700)
58 เกรทแบทเทิลแอกซ์ 29 2,870 83,230
(83,230)
59 ขวานจันทรา 8 3,370 26,960
(26,960)
60 บลัดดี้ซีคเคอร์ 1 3,530 3,530
(3,530)
61 เบลล่าโรเก้น 120 4,200 5.04K
(504,000)
62 ชาร์ดซีน 350 4,370 1.53M
(1,529,500)
63 อินฟินีตี้แครชเชอร์ 23 4,530 1.04K
(104,190)
64 แบทเทิลแฮมเมอร์ 3 1,200 3,600
(3,600)
65 ค้อนเหล็กประจัญบาน 3 1,370 4,110
(4,110)
66 วอร์กรินเดอร์ 2 1,530 3,060
(3,060)
67 ปรารถนาแห่งหายนะ 13 2,370 30,810
(30,810)
68 ค้อนจ้าวสมุทร 28 2,870 80,360
(80,360)
69 เดมอนกรินเดอร์ 2 3,200 6,400
(6,400)
70 แม็กนั่มเมส 4 3,370 13,480
(13,480)
71 ทารัมโฮร์ 26 4,030 1.05K
(104,780)
72 จันเซอร์คาเอม 422 4,200 1.77M
(1,772,400)
73 ไนเอลไคเจน 149 4,370 6.51K
(651,130)
74 ลูกตุ้มเหล็กมาร 41 4,530 1.86K
(185,730)
75 คูคูรี 2 700 1,400
(1,400)
76 ซอร์ดเบรคเกอร์ 4 1,200 4,800
(4,800)
77 สทิเลทโต 4 1,370 5,480
(5,480)
78 คริส 2 1,530 3,060
(3,060)
79 อะแซสซินไนฟ์ 1 1,700 1,700
(1,700)
80 มิธริลแด๊กเกอร์ 13 1,870 24,310
(24,310)
81 แบล๊คมิธริลไนฟ์ 18 2,200 39,600
(39,600)
82 เรดเครสเซ็นท์ 1 2,700 2,700
(2,700)
83 อีคลิพส์แด๊กเกอร์ 13 2,870 37,310
(37,310)
84 แองเจลิคสติงเกอร์ 1 3,200 3,200
(3,200)
85 ดาร์คเบลด 12 3,700 44,400
(44,400)
86 คิลเฮย์ซ 1 4,030 4,030
(4,030)
87 เทอร์เมย์ 187 4,200 7.85K
(785,400)
88 รอนเทียล 26 4,370 1.14K
(113,620)
89 โซลออฟอันเดอร์เวิรล์ด 6 4,530 27,180
(27,180)
90 ธนูสเคาท์ 5 1,200 6,000
(6,000)
91 ธนูศึก 3 1,370 4,110
(4,110)
92 ธนูเซนทิเนล 2 1,530 3,060
(3,060)
93 ธนูมิธริล 13 1,870 24,310
(24,310)
94 ธนูเหล็ก 16 2,200 35,200
(35,200)
95 ธนูคาโอส 13 2,870 37,310
(37,310)
96 บลัดดี้ชาร์ค 1 3,370 3,370
(3,370)
97 ธนูเมทัล 9 3,700 33,300
(33,300)
98 ชารึนกา 122 4,200 5.12K
(512,400)
99 อคาร์ฮอร์น 32 4,370 1.40K
(139,840)
100 แบล๊คโอเบลลิสค์ 4 4,530 18,120
(18,120)
101 อิมมอร์ทัลฮาสทา 3 4,870 14,610
(14,610)
102 คทาคริสตัล 8 1,200 9,600
(9,600)
103 ไม้เท้าคำสาป 2 1,370 2,740
(2,740)
104 คทามิธริล 14 1,870 26,180
(26,180)
105 คฑาคาโอส 20 2,200 44,000
(44,000)
106 ไม้เท้าพายุน้ำแข็ง 1 2,700 2,700
(2,700)
107 ไม้วาทยากรแม่ธรณี 11 2,870 31,570
(31,570)
108 ไม้เท้าพ่อมดโบราณ 15 3,700 55,500
(55,500)
109 เคซาร์มิออน 1 4,030 4,030
(4,030)
110 ราเอลโวนลูท 394 4,200 1.65M
(1,654,800)
111 ของวิเศษแห่งคายารัช 57 4,370 2.49K
(249,090)
112 คทาดารโกเนีย 3 4,530 13,590
(13,590)
113 เทียร์ออฟลูน่า 1 4,870 4,870
(4,870)
114 โฮลี่ออฟ 1 1,730 1,730
(1,730)
115 มัสเกท#07 5 4,530 22,650
(22,650)
116 มัสเกท#09 2 4,870 9,740
(9,740)
117 ไซด์บายไซด์ 5 4,530 22,650
(22,650)
118 กิ๊ปส์ 1 4,870 4,870
(4,870)
119 ดับเบิ้ลปัง 6 1,370 8,220
(8,220)
120 เด็ธไซส์ 18 2,030 36,540
(36,540)
121 เจมมินี่ 14 2,370 33,180
(33,180)
122 เอมเมอรัลด์เอจ 2 3,030 6,060
(6,060)
123 โอนิกซ์เอจ 2 3,700 7,400
(7,400)
124 เสื้อครอสคราวน์ 3 1,350 4,050
(4,050)
125 แบล็คไนท์เพลท 3 1,350 4,050
(4,050)
126 เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ 2 1,430 2,860
(2,860)
127 ถุงมือยาวแบล็คไนท์ 2 540 1,080
(1,080)
128 ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ 1 570 570
(570)
129 รองเท้าบูธครอสคราวน์ 2 810 1,620
(1,620)
130 รองเท้าหนังสัตว์แห่งพายุ 1 810 810
(810)
131 รองเท้าบูธแบล็คไนท์ 2 810 1,620
(1,620)
132 เสื้อคลุมแห่งความคลั่งไคล้ 1 780 780
(780)
133 เสื้อคลุมบทสวดต้องห้าม 1 920 920
(920)
134 เสื้อคลุมขันติ 1 920 920
(920)
135 แหวนมุก 12 140 1,680
(1,680)
136 แหวนคริสตัล 2 200 400
(400)
137 แหวนแห่งปราชญ์ 4 330 1,320
(1,320)
138 แหวนโฮจินจู 32 450 14,400
(14,400)
139 แหวนเอลฟ์ 6 510 3,060
(3,060)
140 แหวนพรผู้พิทักษ์ 7 640 4,480
(4,480)
141 แหวนอัศวินผู้ปราดเปรื่อง 1 760 760
(760)
142 แหวนมูนไลท์ 1 830 830
(830)
143 แหวน#17 4 1,010 4,040
(4,040)
144 สร้อยคอมุก 8 140 1,120
(1,120)
145 สร้อยคอแพลททินั่ม 1 260 260
(260)
146 สร้อยคอแห่งปราชญ์ 10 330 3,300
(3,300)
147 สร้อยคอโฮจินจู 31 450 13,950
(13,950)
148 สร้อยคอเอลฟ์ 10 510 5,100
(5,100)
149 สร้อยคอพรผู้พิทักษ์ 5 640 3,200
(3,200)
150 สร้อยคออัศวินผู้ปราดเปรื่อง 3 760 2,280
(2,280)
151 สร้อยคอมูนไลท์ 17 830 14,110
(14,110)
152 สร้อยคอแห่งเวทย์มนต์โบราณ 19 890 16,910
(16,910)
153 สร้อยคอบลัดคริสตัล 3 950 2,850
(2,850)
154 สร้อยคอ#17 4 1,010 4,040
(4,040)
155 สร้อยคอ#18 1 1,080 1,080
(1,080)
156 สร้อยคอ#21 1 1,260 1,260
(1,260)
157 สร้อยคอ#24 4 1,450 5,800
(5,800)
158 ต่างหูมุก 9 140 1,260
(1,260)
159 ต่างหูคริสตัล 1 200 200
(200)
160 ต่างหูแห่งปราชญ์ 5 330 1,650
(1,650)
161 ต่างหูโฮจินจู 42 450 18,900
(18,900)
162 ต่างหูเอลฟ์ 11 510 5,610
(5,610)
163 ต่างหูพรผู้พิทักษ์ 5 640 3,200
(3,200)
164 ต่างหูอัศวินผู้ปราดเปรื่อง 2 760 1,520
(1,520)
165 ต่างหูมูนไลท์ 15 830 12,450
(12,450)
166 ต่างหูแห่งเวทย์มนต์โบราณ 11 890 9,790
(9,790)
167 ต่างหูบลัดคริสตัล 1 950 950
(950)
168 ต่างหู#17 4 1,010 4,040
(4,040)
169 ต่างหู#18 1 1,080 1,080
(1,080)
170 ต่างหู#21 5 1,260 6,300
(6,300)
171 ต่างหู#22 1 1,330 1,330
(1,330)
172 ต่างหู#24 1 1,450 1,450
(1,450)
173 เข็มขัด#27 30 1,640 49,200
(49,200)
174 เข็มขัด#28 4 1,700 6,800
(6,800)
175 รองเท้าลิสาร์ดแมนคอสเพลย์-7วัน 1 10 10
(10)
176 [M]ชุดแวมไพร์(หัว)-7วัน 15 5 75
(75)
177 [M]ชุดแวมไพร์(ตัว)-7วัน 18 5 90
(90)
178 [M]ชุดแวมไพร์(มือ)-7วัน 16 5 80
(80)
179 [M]ชุดแวมไพร์(เท้า)-7วัน 19 5 95
(95)
180 [M]โคบอลท์(ตัว)-7วัน 1 5 5
(5)
181 [M]โคบอลท์(มือ)-7วัน 1 5 5
(5)
182 [M]มนุษย์หมาป่า(ตัว)-7วัน 1 5 5
(5)
183 ยาสูตรลับศักดิ์สิทธิ์ 7 5 35
(35)
184 พิรามี่ 3,452 5 17,260
(17,260)
185 ปลาทอง 1,735 5 8,675
(8,675)
186 ปลาคาร์พ 884 5 4,420
(4,420)
187 ปลาคาร์พสีทอง 142 5 710
(710)
188 เต่าสีทอง 3 5 15
(15)
189 ขยะที่มีแสงสดใส 136 5 680
(680)
190 กล่องหายาก 2 5 10
(10)
191 กล่องหายากสีเหลือง 9 5 45
(45)
192 กล่องหายากสีเขียว 27 5 135
(135)
193 กล่องวัตถุดิบที่หาได้ยาก:ขั้นสูง 1 5 5
(5)
194 กล่องวัตถุดิบที่หาได้ยาก:ขั้นสูงสุด 16 5 80
(80)
195 สารยูเรเนี่ยมเข้มข้น 8 5 40
(40)
196 กล่องไฟ 2 5 10
(10)
197 ยาฟื้นคืนพลังกายภาพ 4 0 0
(0)
198 ยาฟื้นคืนพลังมานา 1 0 0
(0)
199 [EV]เอกสารรับรองมาสเตอร์คู่ 5 5 25
(25)
200 หินที่ยังไม่ได้โพรเซส 27 5 135
(135)
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 20/03/2018 02:20:27 (Cached)