อัตราส่วนสถิติอาชีพของตัวละคร
สรุปข้อมูลอาชีพของตัวละครเมื่อเทียบกับอาชีพและสายอาชีพอื่นๆ โดยที่ผู้เล่นสามารถเปรียบเทียบและเลือกเล่นได้อย่างเหมาะสม
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ ไฟเตอร์ จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 5,360 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 27.655% จากสายอาชีพอื่นๆ
[1]
ไฟเตอร์
1870 34.89% 9.65%
[2]
การ์ด
56 1.04% 0.29%
[2]
วอริเออร์
220 4.10% 1.14%
[3]
อินแฟนทรีแมน
97 1.81% 0.50%
[3]
ซอร์ดแมน
122 2.28% 0.63%
[3]
เมอร์เซ็นนารี่
100 1.87% 0.52%
[4]
พาลังซ์
206 3.84% 1.06%
[4]
ไนท์
336 6.27% 1.73%
[4]
กลาดิเอเตอร์
145 2.71% 0.75%
[4]
รูนไนท์
59 1.10% 0.30%
[5]
พาลาดิน
137 2.56% 0.71%
[5]
แพนเซอร์
118 2.20% 0.61%
[5]
ครูเซเดอร์
234 4.37% 1.21%
[5]
เดสทรอยเออร์
345 6.44% 1.78%
[5]
ซอร์ดมาสเตอร์
303 5.65% 1.56%
[5]
แม็กนัส
1012 18.88% 5.22%
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ โร๊ก จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 5,295 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 27.319% จากสายอาชีพอื่นๆ
[1]
โร๊ก
1695 32.01% 8.75%
[2]
วอยเอเจอร์
154 2.91% 0.79%
[2]
รัฟเฟี่ยน
265 5.00% 1.37%
[3]
อาร์ชเชอร์
260 4.91% 1.34%
[3]
ธีฟ
134 2.53% 0.69%
[3]
สเคาท์
89 1.68% 0.46%
[4]
เรนเจอร์
234 4.42% 1.21%
[4]
เทรชเชอร์ฮันเตอร์
333 6.29% 1.72%
[4]
แอสแซสซิน
139 2.63% 0.72%
[4]
รูนวอล์ดเกอร์
250 4.72% 1.29%
[5]
สไนเปอร์
244 4.61% 1.26%
[5]
เอ็นแทรปเปอร์
168 3.17% 0.87%
[5]
เบรดเทดเดน์
423 7.99% 2.18%
[5]
เทมเพอร์มาสเตอร์
149 2.81% 0.77%
[5]
อาร์คแลนเซอร์
758 14.32% 3.91%
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ เมจ จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 5,157 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 26.607% จากสายอาชีพอื่นๆ
[1]
เมจ
1213 23.52% 6.26%
[2]
คลิริค
66 1.28% 0.34%
[2]
วิสาร์ด
260 5.04% 1.34%
[3]
พรีสท์
114 2.21% 0.59%
[3]
ซอสเซอเรอร์
246 4.77% 1.27%
[3]
มังค์
32 0.62% 0.17%
[4]
บิชอพ์
273 5.29% 1.41%
[4]
วอร์ล็อค
203 3.94% 1.05%
[4]
อินไควเรอร์
121 2.35% 0.62%
[4]
เอเลเมนทัลมาสเตอร์
93 1.80% 0.48%
[5]
คาดินัล
794 15.40% 4.10%
[5]
โซลอาบิเทอร์
209 4.05% 1.08%
[5]
แกรนด์มาสเตอร์
1129 21.89% 5.82%
[5]
เนโครแมนเซอร์
53 1.03% 0.27%
[5]
รูนมาสเตอร์
351 6.81% 1.81%
[1]
อเพลนติส
1250 35.01% 6.45%
[2]
คอมแบทแท่น
371 10.39% 1.91%
อาชีพ จำนวนตัวละคร อัตรา % (สายอาชีพ) อัตรา % (ทุกสายอาชีพ)
สายอาชีพ เอ็กซ์เปิร์ท จำนวนผู้เล่นสายนี้ทั้งหมด 3,570 ตัวละคร อัตราเฉลี่ย 18.419% จากสายอาชีพอื่นๆ
[3]
เอ็กซ์เปิร์ท
355 9.94% 1.83%
[4]
มาสเตอร์
856 23.98% 4.42%
[5]
อาบืสส์ลอร์ด
738 20.67% 3.81%
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 21/01/2018 13:24:40