ข้อมูลรางวัลระบบรหัสลับลุ้นรับแต้ม
จีเอ็มจะสุ่มเวลาแจกรหัสลับให้กับผู้เล่นที่ออนไลน์หน้าแชท เมื่อได้รหัสลับแล้วสามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้จากในเกมส์
(กด S เลือก แอคชั่ค -> ตรวจสอบรหัสลับ) โดยแต้มที่จะได้มีมูลค่า 1,000 LP - 100,000 LP !!
 (แสดงข้อมูลย้อนหลัง 7 วันเท่านั้น กรณีไม่มีข้อมูลนั่นคือภายใน 7 วันก่อนไม่มีการแจกรหัสจากจีเอ็ม) 
รวมแต้มที่แจกไปแล้วทั้งหมด 0 LP

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[1K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[5K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[9K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[15K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[30K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[50K]

[EV]บัตรลูน่าพ้อยท์[100K]
จำนวนโอกาสจำนวนโอกาสจำนวนโอกาสจำนวนโอกาสจำนวนโอกาสจำนวนโอกาสจำนวนโอกาส
040.00 %030.00 %020.00 %06.00 %02.50 %01.00 %00.50 %
ลำดับ ชื่อตัวละคร รางวัลที่ได้รับ วันเวลาที่ได้รับรหัส/ตรวจรหัส
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 24/04/2018 23:23:43
อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 24/04/2018 23:23:43